Genel

Urla Tarımı ve Çiftçisinin Yanındayım

Urla’nın Tarımı ve Çiftçisini Kalkındırmaya, Ziraat Mühendisi Olarak Tüm Urla Çiftçisi ve Tarımı İçin Ne Gerekirse Yapmaya Hazırım ve İstekliyim.

Urla Tarımı ve Çiftçisinin Yanındayım

Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim), iyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında çalışan kişidir. Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim); • Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar, toprağın verimini artırıcı önlemler alır,

Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,

Tohumların ekilmesi, fidelerin/fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanmasıyla ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,

Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanmasıyla ilgili yöntemler geliştirir,

Bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan korunması, türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırma yapar, Ziraat mühendisliğinin bitkisel üretim alanında eğitim görmek isteyenlerin, fen bilimlerine (özellikle kimya, biyoloji alanına) ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme, araştırma merakına sahip, açık havada çalışmaktan zevk alan, insanlarla kolay iletişim kurabilen kişiler olması gerekir. Ziraat Mühendisleri hem kapalı laboratuvar ortamında hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Ziraat Fakültelerinin Bitkisel Üretim bölümünde verilmektedir. Meslek elemanları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, şeker fabrikalarında, Çaykur, Çukobirlik, Fiskobirlik, Tariş, Antbirlik gibi tarım kuruluşlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ziraat Bankası gibi kamu kuruluşlarında, konserve fabrikalarında, tohumculuk, fidancılık, çiçekçilik işleriyle uğraşan işletmelerde, danışmanlık bürolarında, ilaç firmalarında, pamuk, fıstık vb. araştırma merkezlerinde, devlet üretme çiftliklerinde ve özel çiftliklerde iş bulma imkânına sahiptirler.Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim), ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. Ziraat Mühendisleri (Hayvansal Üretim);

Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışma yapar,

Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacıyla araştırma yapar,

Hayvanların verimliliğini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır. Hayvansal üretimle ilgili Ziraat Mühendisi olmak isteyenlerin, fen bilimlerine (özellikle biyoloji ve kimya konularına) ilgili ve bu alanlarda başarılı, hayvan üretimine ilgi duyan, inceleme ve araştırmaya meraklı, yaratıcı kişiler olması gerekir. Hayvansal üretim alanında yetişen Ziraat Mühendisleri hem açık havada hem de kapalı ortamda (laboratuvar, yem fabrikaları, hayvan yetiştirme çiftlikleri, araştırma merkezleri) çalışırlar. Hayvan yetiştiricileriyle sürekli iletişim hâlindedirler. Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Ziraat Fakültelerinin Hayvansal Üretim bölümünde verilmektedir. Ziraat fakültesi (hayvansal üretim) programını tamamlayanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı çiftliklerde, araştırma merkezlerinde, çeşitli kamu kuruluşu ve işletmeleri ile özel sektöre ait hayvancılık işletmelerinde çalışma olanağına sahiptirler. Ziraat Mühendislerinin büyük bir kısmı kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi), tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi alanında çalışan kişidir. Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi);

Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,

Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,

Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,

Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanı tasarlar, üretim sürecini denetler. Tarım teknolojisiyle ilgili Ziraat Mühendisi olmak isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine, mekanik yeteneğe sahip, ziraat ve orman bilimlerinin yanında teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan, açık havada çalışmaktan hoşlanan, ileri görüşlü ve girişimci kişiler olması gerekir. Bu meslekte projeler kapalı ortamda, uygulamalar açık ortamda yapılmaktadır. Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Ziraat Fakültelerinin Tarım Teknolojisi bölümünde verilmektedir. Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Sınırlı da olsa DSİ, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Meteoroloji İstasyonları, Harita ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarımsal kuruluşlarda, özel çiftliklerde ve seralarda çalışabilirler. Mezunlar ayrıca topoğrafik bilgilere sahip oldukları için topoğraf olarak da çalışabilirler.Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji), bitki, hayvan ve mikrobiyal organizmaların genleri, hücreleri, proteinleri, kültürleri ve dokuları üzerinde çalışarak, tarımsal üretimi, kaliteyi, verimi artırmayı amaçlayan ürün ve hizmetler oluşturan kişidir. Ziraat Mühendisleri (Tarımsal Biyoteknoloji);

Hücre, doku ve organ kültürüyle tohum (sentetik), fide, fidan, yumru, mini yumru, soğan (klonal çoğaltım veya mikro çoğaltım) ve sentetik tohum üretimi yapar,

Dayanıklı tür ve varyeteler geliştirir,

Apomiktik bitkileri oluşturur,

Biyoteknolojik germplazm muhafazasını sağlar,

Endüstriyel ürünlerin (proteinler, yağ, vitaminler, enzimler vb.) üretilmesini sağlar. Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) olmak isteyenlerin, fen bilimlerine (özellikle kimya ve biyoloji) ilgili, sabırlı, özverili, dikkatli ve analitik düşünebilen, teknolojik yenilikleri takip edebilen, kendini sürekli geliştiren, biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan, bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip kişiler olması gerekir. Bu alanda çalışan kişiler a raştırma tesis ve laboratuvarları, araştırma kurumları, özel ve kamu Ar-Ge tesislerinde, kontrol laboratuvarlarında araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapar. Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir. Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde verilmektedir. Üniversitelerde, kamu ve özel sektörde bitkisel, hayvansal mikrobiyolojik üretimlerin ve araştırmaların yapıldığı her kurumda, hayvan ve bitki ıslahı yapan kurum ve iş yerlerinde iş bulabilirler. Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gerekmektedir. Kişiler kendi işlerini de kurabilir.

 

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL