BELEDİYELER Foto Galeri Siyaset

Memleket Urla için kolları sıvadı

Haber Merkezi

Memleket Urla için kolları sıvadı

Memleket Urla için kolları sıvadı

Memleket Partisi Urla İlçe Başkanlığı, Urla’da faaliyet gösteren yerel, ulusal gazeteciler ile bir araya geldi. Tarihi Malgaca Çarşısında gerçekleşen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Memleket Partililer Urla hakkında yapabileceklerini gazeteciler ile paylaştı. Sıcak samimi bir havada gerçekleşen söyleşi sonunda halkın teveccühü ile Urla Belediye Başkanlığını kazanırlarsa yapabileceklerini projeleri maddeler halinde sıraladılar. Memleket Partisinden yapılan basın açıklaması şöyle;

Şeffaf, demokratik, katılımcı ve temiz bir Urla için; Jülide Gençer Eğitimci, Yönetici, Hayvansever ve Cumhuriyete bağlı bir Urla’lı 

22 yıllık AKP iktidarının ve bu gidişatı engelleyemeyen ana muhalefetin ülkeyi sürüklediği içler acısı durum vatandaşlarımızın yaşam kalitesinden, sağlığından, güvenliğinden ve huzurundan olmasına sebep oldu. Bu gidişata dur demek için, MEMLEKET için ayağa kalkıyoruz ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimize hedef gösterdiği, ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine ulaşması için Urla’da mücadeleye devam ediyoruz!  

Dünya’nın en kıymetli bölgelerinden birinde yer alan, tarihte bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Ege’nin ve Urla’mızın dünya çapında hak ettiği değere kavuşması için bu yola çıktık.  

Çocukluğunu, gençliğini, hayatını bu güzel kentte geçirmiş Urla’nın yerlisiyle birlikte, son yıllarda büyükşehirlerden ayrılarak Urla’mıza yerleşen yurttaşlarımızla birlikte, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, hakkını savunamayan can dostlarımız hayvanlarla birlikte kentimizi daha yaşanabilir, daha temiz, daha katılımcı, şeffaf ve demokratik bir şekilde yönetmeye talibiz.  

Urla’ya gelen genç profesyonel nüfus, kültür ve gastronomi alanında Urla’nın adının daha da duyulması yönetişim anlamında yeni adımlar atılmasını gerekli kılmıştır. Urla’nın yalnızca turizm döneminde değil, düzenli olarak nüfusu artmakta ve bu da altyapı, ulaşım, donanım ve sosyal politika yatırımlarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için kapalı kapılar ardında, belirli bir zümre tarafından kararlaştırılan politikalarla değil, katılımcı; hesap veren; şeffaf bir yöneticilik anlayışıyla Urla’yı geliştirmeye ve büyütmeye talibiz. 

Biz neler yapacağız: 

Tüm altyapı projelerinde deprem riskleri ve iklim politikalarını göz önünde bulunduracağız Farklı ülkelerin kentleriyle kardeş kent ilişkileri kurularak Urla’nın dünya çapında tanıtılması için projeler yürüteceğiz 

Avrupa Birliği fonlarına da başvurarak yüksek kalitede Belediyecilik hizmetlerinin sunulmasını sağlayacağız 

Ulaşım hatlarını geliştirerek, Üniversite ve İzmir BŞB ile raylı sistem bağlantısı kuracağız Belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kuracak ve yerel üreticiye destek olarak Urla’da tarımın gelişimine katkı sağlayacağız 

Festivaller, kültür ve sanat etkinliklerinin sayısının artırılmasıyla Uluslararası tanıtımlar yapacağız

Belediye öncülüğünde akademik ve sosyal projeler düzenleyeceğiz 

3 aylık dönemlerde mahalle muhtarları, STK temsilcileri, Kent Konseyi Komisyon üyeleri ile toplantılar yapacak ve katılımcı Belediyecilik anlayışını yeşerteceğiz 

Projelerimizde yaşlı ve engelli bireylerin yaşam standartlarını göz önünde tutacağız ve ihtiyaçlarını (Evinde ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerimize, traş, banyo, vücut bakımı vb. hizmetler) önceliklendireceğiz.  

Sosyal belediyecilik gereği dezavantajlı bireylerin ihtiyaç duyduğu medikal ürünlerin desteğini sağlayacağız (Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, baston, sonda, hasta bezi vb.) Can dostlarımız hayvanlar için bakım hizmetlerinin sunacak ve sürdüreceğiz

Urla’yı Türkiye’nin kurtarılmış bölgesi, en yaşanabilir ilçesi, dünya çapında bilinen bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Urla denince huzur, doğal ve kültürel zenginlik ve güler yüz akıllara gelsin istiyoruz. MEMLEKETİM Urla için kolları sıvıyor ve bu yola baş koyuyoruz! 

 

BELEDİYE HİZMETLERİ 

Tüm Belediyecilik hizmetleri; 

 • Birbirleri ile entegre olacak şekilde altyapı örüntüleri ile kurgulanacaktır. Yeşil (aktif ve pasif yeşil alan tasarımları ve bağlantıları) ve Mavi (yağmur, yüzey suyu ve deniz suyu bağlantıları) altyapı düzenleri ve gri su ve pis su ayrışımlarının tanımlanması odak noktalarda geri dönüşüm merkezleri  oluşturulması genel ilke olarak benimsenecektir. 
 • Tüm kamusal projelerde temiz su, pis su, elektrik, otopark ve kamusal ihtiyaçlara yönelik engellilere göre çözümler WC ihtiyaçları, internet odak noktaları gibi çözümler sunulacaktır. 
 • Kanun ve yönetmelikler bazlı önem ve öncelik gerektiren haller dışında; kentli ve Urla’lı olarak tüm kente eşit kaynak paylaşımı yapılacaktır.  
 • Kanun ve yönetmeliklerde aksine hüküm olmadığı durumlarda, kamusal projelerde kentlinin katılabileceği seçim platformu olacak ve kentlinin oyları ve katılımı ile uygulamalar yapılacaktır.  
 • Pazar yerlerinin iklim koşullarına dayanıklı üst örtüleri urlaya özgün olarak tasarlanacak veya tasarlatılacak olup kentli oyları ile kalıcı olarak yapılacaktır. 

GRİ BELEDİYECİLİK (Alt Yapı ve Hizmetler) 

 • Atık Pil toplanması 
 • Moloz vb. atıklar için geri dönüşüm tesisleri ve moloz atık takibi Yetersiz Belediye araç ve gereçlerinin çoğaltılması 
 • Atık Yağ dönüştürülmesi 
 • Kompost yapımı için tesis (Bahçe atıkları) 
 • Yeni yapılacak inşaat projelerinde mahalle bazında veya yapı bazında ölçeklerine göre arıtma sistemi veya tesislerinin zorunlu hale getirilmesi. (Yerinde Ayrıştırma) 
 • Belediye Çalışan istihdamının kodlara göre ayrıştırılması artırılması ve kendi görev ve uzmanlık alanlarında çalıştırılması. 
 • Telekomünikasyon, aydınlatma, elektrik altyapı hatları değiştirilebilir yol kesitleri ile düzenlenmesi ve uyumlandırılması 
 • Yol kesitlerini iklim koşullarına ve tamirat çalışmalarına uygun olacak şekilde düzeltmek 

-YEŞİL BELEDİYECİLİK (aktif ve pasif yeşil alan tasarımları ve bağlantıları) 

 • Yeşil alanların sel alanı, fay hattı, riskli alanlar, yerleşime zarar verebilecek doğal ve yapay eşikler gibi önlem alınması gereken alanlar ile beraber tekrar incelenip taşkın hatları, değiştirilebilir ve müdehale edilebilir rögarlar, yeşil  alanların bu alanlar ile kurgulanacak şekilde tekrar sistematik olarak ele  alınması ve kurgulanması.
 • Bisiklet yolları, spor alanları, bir spor rotası kapsamında ele alınıp genç ve yaşlı nüfus araştırması ile ve okulların bulundukları konumlara göre nüfusa yönelik olacak şekilde ve araçlarla sunulacaktır. 
 • İyte Kampüs ve Urla doğal alanları ve Otellerin rotaları ile bağlantılı olacak şekilde, mavi (su sporları) ve yeşil spor alanları (koşu, basketbol, futbol, golf, kamping, traking gibi aktiviteler) kurgulanacak ve uygulacaktır. 

-MAVİ BELEDİYECİLİK 

 • Atık su kanal hattı, yağmur suyu hattı, içme suyu (gri su , pis su, yağmur suyu ve içme suyu) hatlarının kotlarının birbirlerine karışmayacak şekilde tekrar kurgulanması. Taşma haznelerinin yapılması. (örneğin Harbiye Caddesindeki su  taşkınlarına karşı müdehale projeleri) 
 • İklim değişimi ile ilgili politikalar ve stratejilerin tasarlanması ve uygulanması ayrıca takibi (değişen iklim koşullarında farklı yoğunluklarda yağmur sularının toplanıp rekreasyon alanlarında rekreatif olarak servis edilmesi)  
 • Yapı cephe malzemesi araştırması ve envanteri ile ısı adaları tespiti ve çatı örüntülerine göre çatıların maksimum faydalanabilecek güneş ışığı alabilecek bölgelerin tespiti sonucunda kentsel ısı ve enerji sistemlerinin oluşturulması ve  kasaba ölçeğine entegre edilmesi. 

TURUNCU BELEDİYECİLİK (Ticari-Sosyal ve Kültürel Hizmetler) 

 • Kardeş Kent ilişkisi kurmak veya kurmak isteyen ülkeler ile iletişime geçip ticari ve kültürel alışveriş içerisinde olmak. 
 • Yüksek ve kaliteli Belediyecilik hizmetlerini sunulabilmesi için Avrupa Birliği Fonlarının araştırılarak uygun projeler haline getirilmesi  
 • Pazar yerlerinin iklim koşullarına dayanıklı üst örtüleri Urla’mıza özgün olarak yapılacaktır. 
 • Ticari ve Kültürel alanların engelli bireylere hizmet verecek şekilde standartları geliştirilecek olup, kent ulaşım sistemlerine bağlantısı yapılacaktır. Üniversiteye raylı sistemler ile ulaşım yapılması için projeler ve uygulamalar yapılacaktır. 
 • Su temelli ve doğa temelli ticari spor alanları kamusal olarak oluşturulacak ve turizm rotaları ile entegre edilecektir. 
 • Urla bağ rotasına ek olarak urla kırsalına özgün doğal ürünlerinin ikincil rotası ile ticari bağlantıların oluşturulması için kamusal reklam ve tesis destekleri oluşturulacaktır. 
 • Türkiye’nin farklı dönem tarih ve uygarlıklarına tanıklık etmiş Urla’mızın tarihi ve dönemsel harita model ve maketlerinin oluşturulması sağlanacaktır. Unesco, ve Icomos kapsamında ele alınabilecek olan kültürel miras alanları tespit  edilmesi için gerekli araştırmalar yapılacak ve bu alanlar günümüz koşullarına  ve tekniklerine uygun olacak şekilde yeniden işlevlendirilmesi veya nasıl  korunacağına ait öneriler ile anıtlar kuruluna sunulacaktır.

TARIM PROJELERİ 

Urla da Tüm yarımadaya hitap edebilecek Hal veya Üretim & Pazarlama Kooperatifi  kurarak Yerel Üreticilerin ürünlerinin toptan satışını, pazarlara Tahsisini ve yerel  üreticinin desteklenmesini sağlayacağız. 

Mahallelerde kurulcak Üretici pazarlarındaki fiyatların izmir hal fiyatlarını geçmemesi  sağlanması için denetlemeler yapılacak. 

Yarımadaya has ürünlerin üretilmesi için çiftçimize teşvikler verilmesini sağlayacağız.  Tüm eğitim kurumları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak basit bitkisel  fide ve fidan üretim teknikleri, kompost eğitimleri, budama ve aşı kursları açacağız. 

Belediyemiz Bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurarak, üretici çiftçilerimize  danışmanlık hizmeti vereceğiz. 

Urla’mızda gezen tavuk yetiştirilmesi için şartlar son derece uygundur. Tarımsal  hizmetler aracılığı ile sağlıklı ve güvenli yumurta, ve et tavuğu yetiştirip uygun fiyatla  halkımızın erişimine sunacağız. 

Her yıl, fide yetiştirip kendi imkanları ile ihtiyacını karşılayan vatandaşlarımızın fide  ihtiyacını ilçe tarım müdürlüğü ile koordineli bir şekilde karşılayacağız. 

Urla enginarı üreticileri ile bir araya gelerek uluslararası marka haline getirilmesi için  merkezi bir yapı oluşturacağız. 

ULAŞIM VE TRAFİK 

Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak çalışması ile Urla’ya kadar uzanan  raylı taşıma projesinin hayata geçirilerek tamamlanması.  

Raylı ve bisikletli toplu taşıma akslarının eğitim kurumları ile bağlantısını ilk etapta ve  sonraki etaplarda yerleşim bazlı kamusal alan dokusu ile kurgulanıp bütçe  kapsamında yol kesitlerinin düzenlenmesi. 

Yol kesitlerini iklim koşullarına ve tamirat çalışmalarına uygun olacak şekilde  düzeltmek. 

Urla otoban gişelerinin kaldırılarak ücretsiz kullanımını sağlamak için gerekli  temaslarda bulunacağız. 

Gülbahçe terminalinin hayata geçirilmesi. 

Gülbahçe 1/1000 imar planlarında mevcut olan merkezi terminal garaj alanının hayata  geçirilerek, Urla santral garajının yeni merkezi terminal alanına taşınması. Urla  içerisinde bulunan (Bin Konutlar Civarı) Büyükşehir Otobüslerinin de son durak ve 

depolama alanı olarak Gülbahçe’ye taşınarak buranın batı da bulunan köy ve diğer  ilçeler için aktarma istasyonu haline dönüştürülmesi 

URLA KART ulaşım ?? (Cümle eksik mi?) 

İYTT Urla arasında daha sık ve indirimli tarife ile öğrencilere urla kart ile Ring seferleri  sağlanması. 

Urla Mahalleleri arası Urla Kart ring sık ve indirimli tarife ile ring seferleri yapılması İskele Ağaçlı yola alternatif yol projesi 

Urla 2. meydana yeraltı otoparkı yapılması 

STK LAR, KENT KONSEYİ, MUHTARLAR VE HALK GÜNLERİ İLE KATILIMCI  YÖNETİM ANLAYIŞI 

3 aylık dönemlerde Mahalle muhtarları, STK temsilcileri, Kent Konseyi Komisyon ve  Mahalle Temsilcileri ile çalıştay yapılması 

Doğal afetler için Mahalle Muhtarları ve STK’lar ve Mahalle Temsilcileri ile hazırlıkların  eksiksiz ve hep hazırlıklı hale getirilmesi 

Verilecek tüm imar projelerinde depreme dayanıklı binalar için kontrollerin yapılması Şeffaf ve denetlenebilir belediyecilik anlayışının getirilmesi 

Halk günlerinde, gençlik, kadınlar, özel gereksinimi olan bireyler ile düzenli yapılacak  toplantılar ile daha anlayışlı ve katılımcı belediyecilik anlayışının getirilmesi 

Kent Konseyinin fikirlerine sahip çıkılarak meclis ve encümen kent konseyinden 1 kişi  üye olacak. 

TARİH-KÜLTÜR, SPOR VE ETKİNLİKLER 

Yeni Festivallerin düzenlenmesi 

Deniz ve Kıyıların halka açık alanların özgürce kullanılmasının sağlanması Var olan müzelerin geliştirilip ortak çalışmalar yapılması 

Atatürk Mahallesinde, imar planında Gençlik ve Spor Merkezi imarı olan ve yıllardır  boş olan araziye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Gençlik ve spor  merkezinin yapılmasının sağlanması 

Urla Milli Parklarımızın doğa yürüyüşü, trekking, off-road ve bisiklet sporları haline  ayrıca Deniz Müzesi ile Sualtındaki değerlerimizin korunarak turizme açılması.

Sanat sokağının geleneksel hale getirilmesi 

Gece pazarlarının, panayırların vb. projelerin geliştirilerek yaygın hale getirilmesi Belediye Bando ve Orkestrasının kurulması 

Belediye açık hava sineması ve kültür sanat etkinliklerinin desteklenmesi 

Kamu mülkiyetindeki tarihi ve kültürel miras alanlarının kamusal hizmetlere açılması  ve Icomos, Venedik tüzüğü gibi evrensel ilkelere uygun olarak yeniden  işlevlendirilmesi 

EĞİTİM 

Urla Belediyesi öncülüğünde akademik ve sosyal gelişim programları düzenlenmesi Okullara hizmetli desteği sağlanması. 

İhtiyaçlı öğrencilere destek verilmesi 

Üniversite gençliğinin Urla ile bağlantısının sağlanması 

Gençlik festivallerinin geleneksel hale getirilmesi 

Gençlere sosyal aktivite merkezlerinin açılması 

SOKAKTA YAŞAYAN CAN DOSTLARIMIZ  

Acil hayvan ambulansı sayısı artırılacak 

Kalıcı olacak sokak hayvanları yaşam evlerinin yapılması 

Tedavi ve operasyonların yapıldığı, kısırlaştırma, ve salgın hastalıklar için gerekli  aşılama programlarının düzenlenmesi 

Sahiplendirme programlarının yapılası ve sahiplendirilen tüm dostlarımızın takibi, aşı  ve sağlık hizmetlerinin Urla Belediyemiz tarafından ücretsiz yapılması 

Mevcut park, meydan, sokak vb. yerlerde Mamamatik ve Sumatiklerin acil olarak  hizmete alınması 

Sahipli olan can dostlarımız için park ve bahçelerde özel rehabilitasyon alanlarının  düzenlenip, bakım ve takibinin yapılması 

Vefat eden can dostlarımız için defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi  (Tarım ve Orman Bakanlığı PetVet kayıt sistemine kaydedildiğini gösteren Ev Hayvanı  Pasaportu ve yine PetVet sisteminden öldüğüne ilişkin belge)

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL